ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ -Παρακολούθηση και καταγραφή της κατάστασης (ποιότητα, ποσότητα, πιέσεις, χρήση) των υδάτων της Χώρας-

Ιανουάριος 22, 2018 ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΛΑΛΟΥ Θέσεις εργασίας


Expires at 11:59pm on Friday January 26th, 2018

Comments are currently closed.


Powered by WordPress. Designed by elogi.