ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΠΙΝΑΚΩΝ ΚΑΤΑΤΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ -LEVECO-Αειφορική αξιοποίηση των οικοσυστημάτων των θαλασσών και εσωτερικών υδάτων της Α.Μεσογείου στο πλαίσιο της Γαλάζιας Ανάπτυξης και συγκεκριμένα του Υποέργου 1 Διεπιστημονική ωκεανογραφική έρευνα του Λιβυκού Πελάγους νοτίως του Ελληνικού Τόξου: Θαλάσσιο περιβάλλον, ευαίσθητα/ακραία οικοσυστήματα και υποθαλάσσιοι ενεργειακοί πόροι-

Ιούλιος 4, 2016 ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΛΑΛΟΥ Θέσεις εργασίας

Expires at 2:30pm on Friday July 15th, 2016

Comments are currently closed.


Powered by WordPress. Designed by elogi.