ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΓΙΑ ΜΙΑ ΘΕΣΗ ΚΑΘΑΡΙΣΤΗ ΜΕ ΑΔΕΙΑ ΘΕΡΜΑΣΤΟΥ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ Ω/Κ ΑΙΓΑΙΟ- ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΡ.ΠΡΩΤ.: 20043/1743/06.04.2021

Απρίλιος 27, 2021 ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΛΑΛΟΥ Θέσεις εργασίας

Expires at 11:59pm on Thursday May 6th, 2021

Comments are currently closed.


Powered by WordPress. Designed by elogi.