ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ ΤΟΥ ΠΛΟΙΟΥ Ω/Κ «ΑΙΓΑΙΟ», ΘΕΣΗ ΠΛΟΙΑΡΧΟΥ Γ΄ ΤΑΞΗΣ Ε.Ν. – ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΡ.ΠΡΩΤ.: 20043/2336/11.04.2024

Απρίλιος 30, 2024 ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΛΑΛΟΥ Θέσεις εργασίας

Expires at 11:59pm on Wednesday May 8th, 2024

Comments are currently closed.


Powered by WordPress. Designed by elogi.