ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ «ΕΘΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 2022-2023-ΕΠΣΑΔ 2022-2023» ΜΕ Κ.Ε (32.2032201/001).-ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΡ.ΠΡΩΤ.: 20043/6187/11.11.2022

Δεκέμβριος 7, 2022 ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΛΑΛΟΥ Θέσεις εργασίας

Expires at 11:59pm on Wednesday December 14th, 2022

Comments are currently closed.


Powered by WordPress. Designed by elogi.