ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ «AQUACOSM-PLUS: NETWORK OF LEADING ECOSYSTEM SCALE EXPERIMENTAL AQUATIC MESOCOSM FACILITIES CONNECTING RIVERS, LAKES, ESTUARIES AND OCEANS IN EUROPE AND BEYOND» ΜΕ Κ.Ε. (31.30.22002) ΚΑΙ «ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΩΝ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΥΠΟΠΕΡΙΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ/ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ ΟΠΘΣ» ΜΕ Κ.Ε. (01.3031803/000).-ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΡ.ΠΡΩΤ.: 20043/3733/01.06.2023

Ιούνιος 21, 2023 ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΛΑΛΟΥ Θέσεις εργασίας

Expires at 11:59pm on Tuesday June 27th, 2023

Comments are currently closed.


Powered by WordPress. Designed by elogi.