ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ABIOMMED ‘Support Coherent and Coordinated Assessment of Biodiversity and Measures across Mediterranean for the next 6-year cycle of MSFD implementation’»

Ιούλιος 16, 2021 ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΛΑΛΟΥ Θέσεις εργασίας

Expires at 3:41pm on Friday July 23rd, 2021

Comments are currently closed.


Powered by WordPress. Designed by elogi.