ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ -ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΟΞΥΓΟΝΟΥ ΣΕ ΚΛΩΒΟΥΣ ΕΚΤΡΟΦΗΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΓΙΑ ΜΕΓΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΩΝ ΑΠΟΔΟΣΕΩΝ-ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΡ.ΠΡΩΤ.: 20043/5511/18.10.2021

Δεκέμβριος 20, 2021 ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΛΑΛΟΥ Θέσεις εργασίας

Invalid URL for PDF Viewerhttps://calls.hcmr.gr/wp-content/uploads/2021/12/6819.pdf

Expires at 11:59pm on Friday December 24th, 2021

Comments are currently closed.


Powered by WordPress. Designed by elogi.