ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ -COPERNICUS MED INSITU TAC 2 PHASE 1-ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΡ.ΠΡΩΤ.: 20043/409/01.02.2022

Μάρτιος 9, 2022 ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΛΑΛΟΥ Θέσεις εργασίας

Expires at 11:59pm on Wednesday March 16th, 2022

Comments are currently closed.


Powered by WordPress. Designed by elogi.