ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ -ΕΠΣΑΔ 2022-2023- ΑΡ.ΠΡΩΤ. ΠΡΟΚ.20043/952/03.03.2022 ΘΕΣΗ 2

Απρίλιος 27, 2022 ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΛΑΛΟΥ Θέσεις εργασίας

Expires at 11:59pm on Thursday May 5th, 2022

Comments are currently closed.


Powered by WordPress. Designed by elogi.