ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ -«AQUACOSM-PLUS: NETWORK OF LEADING ECOSYSTEM SCALE EXPERIMENTAL AQUATIC MESOCOSM FACILITIES CONNECTING RIVERS, LAKES, ESTUARIES AND OCEANS IN EUROPE AND BEYOND» ΜΕ Κ.Ε. (31.30.22002) ΚΑΙ «IDMA: ΚΑΙΝΟΤΟΜΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΙΛΟΤΙΚΩΝ ΠΟΛΥΤΡΟΦΙΚΩΝ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ (ΠΥ)» ΜΕ Κ.Ε. (31.3031802).

Απρίλιος 27, 2022 ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΛΑΛΟΥ Θέσεις εργασίας

Expires at 11:59pm on Thursday May 5th, 2022

Comments are currently closed.


Powered by WordPress. Designed by elogi.