ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΟΛΘ 2020-2024» ΜΕ Κ.Ε. (01.3072014/001) ΚΑΙ «DREDGING MANAGEMENT PROJECTS» ΜΕ Κ.Ε. (01.3072201/01). ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΡ.ΠΡΩΤ.: 20043/1570/31.03.2022

Απρίλιος 28, 2022 ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΛΑΛΟΥ Θέσεις εργασίας

Expires at 11:59pm on Friday May 6th, 2022

Comments are currently closed.


Powered by WordPress. Designed by elogi.