ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ -ΤΙΜ2-HIW-ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΡ.ΠΡΩΤ.: 20043/6698/06.12.2022

Δεκέμβριος 29, 2022 ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΛΑΛΟΥ Θέσεις εργασίας

Expires at 11:59pm on Thursday January 5th, 2023

Comments are currently closed.


Powered by WordPress. Designed by elogi.