ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΩΝ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ -«Ανάπτυξη των Υδροβιολογικού Σταθμού Ρόδου και του ΠΕΕ «Αλκυών» του Ελληνικού Κέντρου Θαλάσσιων Ερευνών (ΕΛΚΕΘΕ) και ενίσχυση της έρευνας – καινοτομίας στο Ν. Αιγαίο» – ΟΠΣ 5045792 – DRESSAGE με Κ.Ε.(01.3032002/001) και «ΟΛΘ 2020-2024» με Κ.Ε. (01.3072014/001).

Δεκέμβριος 6, 2022 ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΛΑΛΟΥ Θέσεις εργασίας

Expires at 11:59pm on Tuesday December 13th, 2022

Comments are currently closed.


Powered by WordPress. Designed by elogi.