ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΩΝ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ «LIFE MARENATURA» ΜΕ (Κ.Ε. 33.4022306/001) ΜΕ ΤΙΤΛΟ «CONSERVATION OF PRIORITY SPECIES OF MARINE MEGAFAUNA IN GREECE AND ITALY» ΚΑΙ «LITTUS SUPPORT» ΜΕ (K.E.01.3002401/001). – ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΡ.ΠΡΩΤ.: 20043/1207/27.02.2024

Απρίλιος 8, 2024 ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΛΑΛΟΥ Θέσεις εργασίας

Expires at 11:59pm on Friday April 12th, 2024

Comments are currently closed.


Powered by WordPress. Designed by elogi.