ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ – ΕΠΕΚΤΑΣΗ – ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΤΩΝ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΓΓΕΚ» – ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΡ.ΠΡΩΤ.: 20043/7712/22.11.2023

Απρίλιος 8, 2024 ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΛΑΛΟΥ Θέσεις εργασίας

Expires at 11:59pm on Friday April 12th, 2024

Comments are currently closed.


Powered by WordPress. Designed by elogi.