ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥΜ -FLYING TRAWL-ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΡ.ΠΡΩΤ.: 20043/7180/28.12.2022

Ιανουάριος 27, 2023 ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΛΑΛΟΥ Θέσεις εργασίας

Expires at 11:59pm on Thursday February 2nd, 2023

Comments are currently closed.


Powered by WordPress. Designed by elogi.