ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ‘Ε/Α ΦΙΛΙΑ’ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΡΟΣ ΓΕΝΕ ΑΡ.ΠΡΩΤ.Ν.Υ./5143/28.07.2023

Αύγουστος 3, 2023 ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΛΑΛΟΥ Θέσεις εργασίας

Expires at 11:59pm on Wednesday August 9th, 2023

Comments are currently closed.


Powered by WordPress. Designed by elogi.