ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ -ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΥΣΡ/ΕΛΚΕΘΕ-ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΡ.ΠΡΩΤ.: 20043/5715/07.09.2023

Σεπτέμβριος 26, 2023 ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΛΑΛΟΥ Θέσεις εργασίας

Expires at 11:59pm on Monday October 2nd, 2023

Comments are currently closed.


Powered by WordPress. Designed by elogi.