ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ‘FEED TRIALS’- ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΡ.ΠΡΩΤ.: 20043/6061/19.09.2023

Οκτώβριος 17, 2023 ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΛΑΛΟΥ Θέσεις εργασίας

Expires at 1:58pm on Monday October 23rd, 2023

Comments are currently closed.


Powered by WordPress. Designed by elogi.