ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ‘ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΕΣ ΓΕΩΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ’ – ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΡ.ΠΡΩΤ.: 20043/6042/19.09.2023

Οκτώβριος 26, 2023 ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΛΑΛΟΥ Θέσεις εργασίας

Expires at 11:59pm on Wednesday November 1st, 2023

Comments are currently closed.


Powered by WordPress. Designed by elogi.