ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ: ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΗ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ» ΜΕ Κ.Ε. (31.3070901/190). (ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΡ.ΠΡΩΤ.: 20043/6590/30.11.2022 )

Δεκέμβριος 21, 2022 ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΛΑΛΟΥ Θέσεις εργασίας

Expires at 11:59pm on Thursday December 29th, 2022

Comments are currently closed.


Powered by WordPress. Designed by elogi.