Προκήρυξη για την πρόσληψη δύο (2) ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, στο πλαίσιο της Πράξης με τίτλο -Κέντρο για τη μελέτη και την αειφόρο εκμετάλλευση θαλάσσιων βιολογικών πόρων (ΚΕΘΑΠ-CMBR)-

Μάιος 8, 2019 ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΛΑΛΟΥ Θέσεις εργασίας

Expires at 11:59pm on Wednesday May 22nd, 2019

Comments are currently closed.


Powered by WordPress. Designed by elogi.