Προκήρυξη για την πρόσληψη ενός (1) ατόμου με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για τις ανάγκες των ερευνητικών προγραμμάτων -Βελτίωση πρακτικών διαχείρισης γεννητόρων και παραγωγής γόνου μαγιάτικου (Seriola dumerili)- ΚΟΤΙΓΙΑΜΑ (ΜΑΓΙΑΤΙΚΟ)- με Κ.Ε (33.6031904) και -New technologies, Tools and Strategies for a Sustainable, Resilient and Innovative European Aquaculture – NewTechAqua- με Κ.Ε. (33.6021901)

Δεκέμβριος 5, 2019 ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΛΑΛΟΥ Θέσεις εργασίας

Expires at 11:59pm on Wednesday December 18th, 2019

Comments are currently closed.


Powered by WordPress. Designed by elogi.