Προκήρυξη για την πρόσληψη ενός (1) ατόμου με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για τις ανάγκες του ερευνητικού προγράμματος -Εθνικό Πρόγραμμα Συλλογής Αλιευτικών Δεδομένων 2020-2021-ΕΠΣΑΔ 2020-2021- με Κ.Ε (32.2032001/002), -Gyaros MPA fisheries knowledge survey: assessing a pristine Mediterranean biodiversity hotspot- GYAROS MPA- με Κ.Ε.(02.2021702/000) και΄΄PANDORA- με Κ.Ε. (02.2021803/000).

Μάρτιος 10, 2020 ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΛΑΛΟΥ Θέσεις εργασίας

Expires at 11:59pm on Tuesday March 24th, 2020

Comments are currently closed.


Powered by WordPress. Designed by elogi.