Προκήρυξη για την πρόσληψη ενός (1) ατόμου με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, στα πλαίσια του ερευνητικού προγράμματος με τίτλο -Biological Pump and Carbon Exchange Processes (BICEP)-

Μάιος 28, 2020 ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΛΑΛΟΥ Θέσεις εργασίας

Expires at 11:59pm on Thursday June 11th, 2020

Comments are currently closed.


Powered by WordPress. Designed by elogi.