Προκήρυξη για την πρόσληψη ενός (1) ατόμου με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για τις ανάγκες των ερευνητικών προγραμμάτων -Παρακολούθηση και καταγραφή της κατάστασης των θαλάσσιων υποπεριοχών της Ελλάδας/Αναβάθμιση και λειτουργική επικαιροποίηση του δικτύου παρακολούθησης-ΥΜΕΠΕΡΑΑ ΟΠΘΣ- με Κ.Ε. (01.3031803/000) και -Plastic Busters MPAs- με Κ.Ε. (01.3021802).

Μάιος 28, 2020 ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΛΑΛΟΥ Θέσεις εργασίας

ΔΙΕΥΚΡΊΝΗΣΗ: Ο ΤΟΠΟΣ ΑΠΑΣΧΌΛΗΣΗΣ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΣΤΟ 46,7 ΧΛΜ ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΑΘΗΝΩΝ ΣΟΥΝΙΟΥ -ΕΛΚΕΘΕ ΑΝΑΒΥΣΣΟΣ

Expires at 11:59pm on Thursday June 11th, 2020

Comments are currently closed.


Powered by WordPress. Designed by elogi.