Προκήρυξη για την πρόσληψη ενός (1) ατόμου με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για τις ανάγκες του ερευνητικού προγράμματος -NATURA GUIDELINES- με κωδικό λογιστηρίου (01.3022003) το οποίο χρηματοδοτείται από το Πράσινο Ταμείο ΥΠΕΝ.

Ιούλιος 31, 2020 ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΛΑΛΟΥ Θέσεις εργασίας

Expires at 11:59pm on Tuesday August 25th, 2020

Comments are currently closed.


Powered by WordPress. Designed by elogi.