Προκήρυξη για την πρόσληψη ενός (1) ατόμου με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για τις ανάγκες του ερευνητικού προγράμματος «ELIXIR GR» με Κ.Ε (33.4031703/000).

Σεπτέμβριος 3, 2020 ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΛΑΛΟΥ Θέσεις εργασίας

Expires at 11:59pm on Thursday September 17th, 2020

Comments are currently closed.


Powered by WordPress. Designed by elogi.