Προκήρυξη για την πρόσληψη ενός (1) ατόμου με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για τις ανάγκες του ερευνητικού προγράμματος «Εθνικό Πρόγραμμα Συλλογής Αλιευτικών Δεδομένων 2020-2021-ΕΠΣΑΔ 2020-2021» με Κ.Ε (32.2032001/002), «Co-manages NTZ/MPAs» με Κ.Ε.(02.2022001/001) και «PANDORA» με Κ.Ε. (02.2021803/000).

Νοέμβριος 11, 2020 ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΛΑΛΟΥ Θέσεις εργασίας

Expires at 11:59pm on Wednesday November 25th, 2020

Comments are currently closed.


Powered by WordPress. Designed by elogi.