Προκήρυξη για την πρόσληψη ενός (1) ατόμου με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για τις ανάγκες του ερευνητικού προγράμματος «Εθνικό Πρόγραμμα Συλλογής Αλιευτικών Δεδομένων 2020-2021-ΕΠΣΑΔ 2020-2021»

Νοέμβριος 27, 2020 ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΛΑΛΟΥ Θέσεις εργασίας

Expires at 10:57am on Friday December 11th, 2020

Comments are currently closed.


Powered by WordPress. Designed by elogi.