Προκήρυξη για την πρόσληψη ενός (1) ατόμου με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για τις ανάγκες του ερευνητικού προγράμματος «MARIKAT – Νέα καταλυτικά ένζυμα και ενζυμικές διεργασίες από το θαλάσσιο μικροβίωμα για τον εξευγενισμό βιομάζας θαλασσίων φυκών»

Δεκέμβριος 17, 2020 ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΛΑΛΟΥ Θέσεις εργασίας

Expires at 11:59pm on Thursday December 31st, 2020

Comments are currently closed.


Powered by WordPress. Designed by elogi.