Προκήρυξη για την πρόσληψη ενός (1) ατόμου με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για τις ανάγκες του ερευνητικού προγράμματος «ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΕΣ ΓΕΩΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ»

Δεκέμβριος 30, 2020 ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΛΑΛΟΥ Θέσεις εργασίας

Expires at 11:59pm on Wednesday January 13th, 2021

Comments are currently closed.


Powered by WordPress. Designed by elogi.