Προκήρυξη για την πρόσληψη ενός (1) ατόμου με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για τις ανάγκες του ερευνητικού προγράμματος «AquaSafe -Γεωπληροφορικό σύστημα υποστήριξης της υδατοκαλλιέργειας ακριβείας».

Φεβρουάριος 24, 2021 ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΛΑΛΟΥ Θέσεις εργασίας

Expires at 11:59pm on Thursday March 11th, 2021

Comments are currently closed.


Powered by WordPress. Designed by elogi.