Προκήρυξη για την πρόσληψη ενός (1) ατόμου με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για τις ανάγκες του ερευνητικού προγράμματος «MINKE: Metrology for Integrated Marine Management and Knowledge-Transfer Network» με Κ.Ε.(31.3022101/001).

Απρίλιος 21, 2021 ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΛΑΛΟΥ Θέσεις εργασίας

Expires at 11:59pm on Wednesday May 5th, 2021

Comments are currently closed.


Powered by WordPress. Designed by elogi.