Προκήρυξη για την πρόσληψη ενός (1) ατόμου με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για τις ανάγκες του ερευνητικού προγράμματος «PINNA STATUS» με Κ.Ε. (01.3022007/001).

Ιούνιος 8, 2021 ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΛΑΛΟΥ Θέσεις εργασίας

Expires at 11:59pm on Tuesday June 22nd, 2021

Comments are currently closed.


Powered by WordPress. Designed by elogi.