Προκήρυξη για την πρόσληψη ενός (1) ατόμου με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για τις ανάγκες του ερευνητικού προγράμματος «ATHENA VS EGELADUS» με Κ.Ε (01.3032101).

Ιούνιος 30, 2021 ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΛΑΛΟΥ Θέσεις εργασίας

Expires at 11:59pm on Saturday July 31st, 2021

Comments are currently closed.


Powered by WordPress. Designed by elogi.