Προκήρυξη για την πρόσληψη ενός (1) ατόμου, υποψήφιου διδάκτορα με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, στα πλαίσια του ερευνητικού προγράμματος με τίτλο «EMODnet Biology 4» με Κ.Ε. (33.4072101/001) και του ερευνητικού προγράμματος με τίτλο «PREGO» εξόρυξη γνώσης και ολοκλήρωση δεδομένων για τον χαρακτηρισμό της λειτουργικότητας οικοσυστημάτων: συσχετισμός οργανισμών και περιβαλλόντων με βιογεωχημικές διεργασίες και διεργασίες ανθρωπογενής επίδρασης» με Κ.Ε. (33.4031801).

Σεπτέμβριος 9, 2021 ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΛΑΛΟΥ Θέσεις εργασίας

Expires at 11:59pm on Friday September 24th, 2021

Comments are currently closed.


Powered by WordPress. Designed by elogi.