Προκήρυξη για την πρόσληψη ενός (1) ατόμου με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για τις ανάγκες του ερευνητικού προγράμματος «KAUST COASTAL MONITORING» με Κ.Ε (01.3072013/001).

Σεπτέμβριος 15, 2021 ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΛΑΛΟΥ Θέσεις εργασίας

Expires at 11:59pm on Thursday September 30th, 2021

Comments are currently closed.


Powered by WordPress. Designed by elogi.