Προκήρυξη για την πρόσληψη ενός (1) ατόμου με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για τις ανάγκες του ερευνητικού προγράμματος «ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΕΣ ΓΕΩΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ» με Κ.Ε (01.3001902/001).

Σεπτέμβριος 23, 2021 ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΛΑΛΟΥ Θέσεις εργασίας

Expires at 11:59pm on Friday October 8th, 2021

Comments are currently closed.


Powered by WordPress. Designed by elogi.