Προκήρυξη για την πρόσληψη ενός (1) ατόμου με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, στα πλαίσια των ερευνητικών προγραμμάτων με τίτλο «ASSEMBLE PLUS» με Κ.Ε. (33.4021702/000), «Ολοκληρωμένο Σύστημα Υποβρύχιου Οικολογικού Καθαρισμού», με ακρωνύμιο «ECOHULLCLEAN» και Κ.Ε. (02.2032002/001) και «ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΗ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ» με Κ.Ε. (31.3070901/190).

Νοέμβριος 2, 2021 ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΛΑΛΟΥ Θέσεις εργασίας

Expires at 11:59pm on Wednesday November 17th, 2021

Comments are currently closed.


Powered by WordPress. Designed by elogi.