Προκήρυξη για την πρόσληψη ενός (1) ατόμου με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, στο πλαίσιο α. της Πράξης με τίτλο «Κέντρο για τη μελέτη και την αειφόρο εκμετάλλευση θαλάσσιων βιολογικών πόρων (ΚΕΘΑΠ-CMBR)» με Κ.Ε (33.4031704).

Νοέμβριος 15, 2021 ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΛΑΛΟΥ Θέσεις εργασίας

Expires at 11:59pm on Tuesday November 30th, 2021

Comments are currently closed.


Powered by WordPress. Designed by elogi.