Προκήρυξη για την πρόσληψη ενός (1) ατόμου με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για τις ανάγκες του ερευνητικού προγράμματος «Ανάπτυξη και Υποστήριξη Ερευνητικών Προγραμμάτων του ΙΘΑΒΙΠΕΥ (κωδικός προγράμματος 02.2000000/190)».

Νοέμβριος 18, 2021 ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΛΑΛΟΥ Θέσεις εργασίας

Expires at 11:59pm on Friday December 3rd, 2021

Comments are currently closed.


Powered by WordPress. Designed by elogi.