Προκήρυξη για την πρόσληψη ενός (1) ατόμου με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για τις ανάγκες του ερευνητικού προγράμματος «MagnetoFish (33.6032001/001) «Φυσιολογικές βάσεις εκτροφής θαλασσινών ψαριών σε παρουσία Η/Μ πεδίων».

Νοέμβριος 25, 2021 ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΛΑΛΟΥ Θέσεις εργασίας

Expires at 11:59pm on Friday December 10th, 2021

Comments are currently closed.


Powered by WordPress. Designed by elogi.