Προκήρυξη για την πρόσληψη ενός (1) ατόμου με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για τις ανάγκες του ερευνητικού προγράμματος «EMOD-PACE (Strengthening international ocean data through the EU’s ocean diplomacy with China – EMODnet PArtnership for China and Europe)» με Κ.Ε.01.3072003/001.

Νοέμβριος 29, 2021 ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΛΑΛΟΥ Θέσεις εργασίας

Expires at 11:59pm on Tuesday December 14th, 2021

Comments are currently closed.


Powered by WordPress. Designed by elogi.