Προκήρυξη για την πρόσληψη ενός (1) ατόμου με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για τις ανάγκες του ερευνητικού προγράμματος «BRIDGE-BS (Advancing Black Sea Research and Innovation to Co-Develop Blue Growth within Resilient Ecosystems)» με Κ.Ε.01.3022105/001.

Νοέμβριος 29, 2021 ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΛΑΛΟΥ Θέσεις εργασίας

Expires at 11:59pm on Tuesday December 14th, 2021

Comments are currently closed.


Powered by WordPress. Designed by elogi.