Προκήρυξη για την πρόσληψη ενός (1) ατόμου με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για τις ανάγκες των ερευνητικών προγραμμάτων α. «BestBrood» με Κ.Ε. (33.6032101/001), β. GnRHa implants με Κ.Ε. (6070101/190) και γ. «New technologies, Tools and Strategies for a Sustainable, Resilient and Innovative European Aquaculture – NewTechAqua» με Κ.Ε. (33.6021901/001).

Νοέμβριος 29, 2021 ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΛΑΛΟΥ Θέσεις εργασίας

Expires at 11:59pm on Tuesday December 14th, 2021

Comments are currently closed.


Powered by WordPress. Designed by elogi.