Προκήρυξη για την πρόσληψη ενός (1) ατόμου με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για τις ανάγκες του ερευνητικού προγράμματος SUSINCHAIN με Κ.Ε. (33.60.21902/001).

Ιανουάριος 18, 2022 ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΛΑΛΟΥ Θέσεις εργασίας

Expires at 11:59pm on Wednesday February 2nd, 2022

Comments are currently closed.


Powered by WordPress. Designed by elogi.