Προκήρυξη για την πρόσληψη ενός (1) ατόμου με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για τις ανάγκες του προγράμματος «SUPP -GEN» με Κ.Ε. (33.4001701/000).

Απρίλιος 13, 2022 ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΛΑΛΟΥ Θέσεις εργασίας

Expires at 11:59pm on Thursday April 28th, 2022

Comments are currently closed.


Powered by WordPress. Designed by elogi.