Προκήρυξη για την πρόσληψη ενός (1) ατόμου με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για τις ανάγκες του ερευνητικού προγράμματος «ATLANTECO» με Κ.Ε (33.4022102/001).

Αύγουστος 12, 2022 ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΛΑΛΟΥ Θέσεις εργασίας

Expires at 11:59pm on Wednesday August 24th, 2022

Comments are currently closed.


Powered by WordPress. Designed by elogi.